Hỗ trợ trực tuyến

Mr Định

ÐT: 0909 556 093

trandinh24h@gmail.com

Hotline: 0909 556 093

Bảo Hiểm Cháy Nổ

Cách tính bồi thường bảo hiểm cháy nổ

Cách tính bồi thường bảo hiểm cháy nổ

Tiền bồi thường bảo hiểm cháy nổ Khi tài sản được bảo hiểm (tài sản cố định) bị tổn thất toàn bộ do rủi ro cháy hoặc nổ gây ra thì giá trị tài sản bị tổn...

CLIP VỀ BẢO HIỂM MIC - QUÂN ĐỘI

Bảo Hiểm Xây Dựng

Bảo hiểm bắt buộc trong xây dựng

Bảo hiểm bắt buộc trong xây dựng

Thông tư 329 hướng dẫn bảo hiểm bắt buộc trong xây dựng: Tóm lược thông tư 329/2016/TT-BTC ngày 26/12/2016 của Bộ Tài Chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 119/2015/NĐ-CP ngày 13/11/2015 của...

Bảo Hiểm ô tô

Phí bảo hiểm vật chất xe

Phí bảo hiểm vật chất xe

Trước trình trạng bảo hiểm vật chất xe ô tô các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ cung cấp, ký hợp đồng - giấy chứng nhận bảo hiểm/ hợp đồng bảo hiểm với người mua bảo...

Bảo Hiểm Hàng hóa xuất nhập khẩu

Phí bảo hiểm hàng hải

Phí bảo hiểm hàng hải

Bảo hiểm hàng hải là một sản phẩm bảo hiểm hàng hoá trước mối nguy mất mát, hư hỏng, trộm cắp và trộm cắp trong quá trình vận chuyển hàng hóa bằng đường biển, đường bộ và đường hàng...

Bảo Hiểm trách nhiệm

Bảo hiểm trách nhiệm sản phẩm

Bảo hiểm trách nhiệm sản phẩm

Hiệp hội bảo vệ người tiêu dùng hướng dẫn cho khách hàng khiếu nại về sản phẩm của bạn cung cấp. Trước tình thế chưa biết được có phải những khiếu nại đó thuộc trách nhiệm của mình hay...

Bảo Hiểm Tàu Thuyền

Bảo hiểm mọi rủi ro thân tàu thuyền

Bảo hiểm mọi rủi ro thân tàu thuyền

Công ty bảo hiểm sau khi ký kết hợp đồng bảo hiểm mọi rủi ro thân tàu, thuyền cá thì có trách nhiệm bồi th­ường những tổn thất và chi phí nào cho chủ tàu? Thiệt hại xảy...

Quy tắc bảo hiểm hỏa hoạn và các rủi ro đặc biệt

Quy tắc bảo hiểm cháy nổ bắt buộc

Quy tắc bảo hiểm cháy nổ bắt buộc

Quy tắc bảo hiểm cháy nổ bắt buộc (Ban hành kèm theo Quyết định số 28 /2007/QĐ-BTC ngày 24 tháng 4 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) Điều 1....