Hỗ trợ trực tuyến

Mr Định

ÐT: 0909 556 093

trandinh24h@gmail.com

Hotline: 0909 556 093

Bảo Hiểm Cháy Nổ

Cách tính phí bảo hiểm cháy nổ bắt buộc

Cách tính phí bảo hiểm cháy nổ bắt buộc

- Căn cứ Luật phòng cháy và chữa cháy ngày 29/06/2001; - Căn cứ Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04/04/2003 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa...

CLIP VỀ BẢO HIỂM MIC - QUÂN ĐỘI

Bảo Hiểm Xây Dựng

Bảo hiểm bắt buộc trong xây dựng

Bảo hiểm bắt buộc trong xây dựng

Thông tư 329 hướng dẫn bảo hiểm bắt buộc trong xây dựng: Tóm lược thông tư 329/2016/TT-BTC ngày 26/12/2016 của Bộ Tài Chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 119/2015/NĐ-CP ngày 13/11/2015 của...

Bảo Hiểm ô tô

Phí bảo hiểm vật chất xe

Phí bảo hiểm vật chất xe

Trước trình trạng bảo hiểm vật chất xe ô tô các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ cung cấp, ký hợp đồng - giấy chứng nhận bảo hiểm/ hợp đồng bảo hiểm với người mua bảo...

Bảo Hiểm Hàng hóa xuất nhập khẩu

Phí bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu

Phí bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu

Cách tính phí bảo hiểm hàng xuất nhập khẩu Ví dụ: Công ty A nhập khẩu 15.000MT phân bón đóng bao DAP giá FOB (Indonesia) là 200USD/tấn. Cước vận tải về cảng Cát Lái: 10USD/tấn. Lô...

Bảo Hiểm trách nhiệm

Bảo hiểm trách nhiệm kiến trúc sư

Bảo hiểm trách nhiệm kiến trúc sư

Trong hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm kiến trúc sư và kỹ sư tư vấn thì đối tượng bảo hiểm là trách nhiệm pháp lý của bên mua bảo hiểm đối với bên thứ ba phát sinh từ dịch...

Bảo Hiểm Tàu Thuyền

Bảo hiểm mọi rủi ro thân tàu thuyền

Bảo hiểm mọi rủi ro thân tàu thuyền

Công ty bảo hiểm sau khi ký kết hợp đồng bảo hiểm mọi rủi ro thân tàu, thuyền cá thì có trách nhiệm bồi th­ường những tổn thất và chi phí nào cho chủ tàu? Thiệt hại xảy...

Quy tắc bảo hiểm hỏa hoạn và các rủi ro đặc biệt

Quyền lợi khi mua bảo hiểm tài sản

Quyền lợi khi mua bảo hiểm tài sản

Người mua bảo hiểm tài sản có quyền lợi gì? Song song là nghĩa vụ gì khi tham gia bảo hiểm tài sản? Quyền của người mua bảo hiểm tài sản: Yêu cầu Công ty...